Bestuursleden

VOORZITTER : Lieve Hertogs
ONDERVOORZITTER : Jan Smets
SECRETARIS : Hilde Vanderwegen
PENNINGMEESTER : Marina De Wit

Ondersteunende leden

ONTHAAL : Christiane Hoefkens
TERREIN : Paul Wollandts

Lesgevers

GEHOORZAAMHEID
Lieve Hertogs
Hilde Vanderwegen
Nele Demares
Nico Wierinckx
Nico Rans
Frank Embrechts
Lars Marien
Laura Van der Hoeven

AGILITY
Nico Wierinckx