INFOBROCHURE WELKOM IN ONZE HONDENSCHOOL

Aangesloten bij : De Hondensportfederatie en Kynologische Maatschappij Vrienden Onder Elkaar : V.O.E. http://www.voe.be erkend en aangesloten bij : I.F.C.S. International Federation of Cynological Sports U.C.I. Union Cynologie International V.C.H.H.D. erkend door Bloso het commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie .

Wat is onze doelstelling ?

De nodige informatie en begeleiding geven bij de opvoeding van de hond, zodat hij een sociale en betrouwbare vriend wordt, die ook voldoet aan de “maatschappelijke eisen”.

Niet alleen de hond maar ook “de baas” zal heel wat moeten leren. Met veel geduld en een consequente maar positieve aanpak kom je dan ook tot een goede “baas – hond” relatie.

Honden kunnen niet denken in mensentaal (ook al zeg “jij” van wel). Daarom is het belangrijk dat je leert communiceren met je hond ; dat je zijn lichaamstaal begrijpt en dan ook verantwoord reageert. Gehoorzaamheidstraining.

Waar start ik ?

We werken groepsgebonden d.w.z.

Honden tot 6 maand volgen de puppy – klas. Instructeur doet de verwijzing.

Na 6 mnd. gaan ze automatisch over naar de A-klas (beginnelingen).

Nieuwe honden, ouder dan 6 mnd. starten in de A-klas (beginnelingen).

Doel : aanleren en inoefenen van de basistechnieken, dit als voorbereiding op deelname in de A – klas.(gevorderden) Instructeur doet de verwijzing.

Via een proef kan je naar een hogere klas : B -, C – D – klas.

Wanneer kan ik op school terecht ?

ONTHAAL

Donderdag : Onthaal : van 19.30 u tot 20.00 u

Zondag:        Onthaal : van 10.00 u tot 10.30 u

 

Lestijden gehoorzaamheid hondenschool Club Cave Canem vzw

Donderdag Zondag
Puppy 19u30 – 20u15 10u15 – 10u45
A klas 19u30 – 20u15 9u30 – 10u15
B klas – C klas 20u15 – 21u00 10u45 – 11u30
Debutanten 21u00 – 21u45 11u30 – 12u15

 

Lestijden agility hondenschool Club Cave Canem vzw

NICO WIERINCKX

Woensdag 19u00 – 20u00 Training agility

 

Hoeveel betaal ik ?

Het lidmaatschap loopt een jaar vanaf de inschrijvingsmaand en bedraagt (verzekering inbegrepen),

eerste geleider  : € 60

tweede geleider : € 25

steunend lid       : € 25

Betalen gebeurt : bij inschrijving : contant bij hernieuwing van het lidmaatschap : contant of door een overschrijving op rekeningnummer BE 53 0682 2540 1553 van Hondenschool C.C.C.vzw / Zandstraat 55 / 3110 Rotselaar met vermelding : bijdrage lidmaatschap, gevolgd door de volledige naam van de geleider. Ieder kandidaat.

Lid heeft recht op 1 gratis proefles.

Wat leer ik ?

Puppy – klas :

Hoe leer ik omgaan met mijn hond : op het terrein, thuis, in een vreemde omgeving ?

Hoe reageer ik verantwoord bij een stress – situatie ? Hoe los ik dit op ?

De basisoefeningen zijn : • Gewenning aan de leiband, lijn. • Het zich veilig voelen bij de baas : aandacht voor de baas via het “let op”, bevel met positieve bekrachtiging. • Het leren volgen aan de lijn met wendingen; kennismaking met toestellen… spelenderwijs, zonder druk ! • De houdingen : zit, sta, af. • De gewenningshandelingen : tandjes laten zien, pootjes, staart, oren betasten … ook door vreemden. • Het speels apporteren : uitnodigen tot spel met gebruik van de bevelen :“vast”, “los”, “apport”. • Het oproepen en komen spelenderwijs inoefenen. • Voorbereiding op de af en blijf -, zit en blijf – , hier- oefening. • Toestelgewenning : het verkennen van de sprongen, tunnel, band enz. • Sociaal worden; pups spelen met leeftijdsgenoten op het einde van de les onder toezicht van instructeur puppy klas A-klas:

A-klas :

Honden vanaf 6 mnd krijgen een specifieke training op : • De aandacht voor de baas :Via wendingen en de juiste timing van reageren leren we de hond alert te zijn voor de baas en niet voor de omgeving. • Het volgen naast de geleider : Na het let op – bevel met de hond in zit gaan we stappen en maken we wendingen : linksom, rechtsom. De keer-wending wordt ook aangeleerd. • Het blijven liggen via de af en blijf : De hond gaat op bevel liggen. Baas verwijdert zich met bevel : blijf en handhulp. Baas gaat steeds de hond terug ophalen ! • Het blijven zitten en wachten op het hier – bevel : De hond in zithouding : baas verwijdert zich met bevel blijf en handhulp. Baas roept de hond op met hier en werkt de oefening af met een zitvoor ! • Het apporteren : Aandacht trekken van de hond via een trek – en duwspelletje. Inoefenen van vast, los, het wandelen met het apport, het brengen en afgeven ! • Toestelgewenning : stap voor stap opbouw …

B – klas :

Hier leggen we de nadruk op het verder afwerken van de aangeleerde oefeningen. • Volgoefening : nadruk op het wisselen van tempo, aanbreng van de volg-figuren: cirkel links, rechts,achtvorm en een eenvoudige omloop doen. • Houdingen : Zit, af, staan – geleider verwijdert zich. ( aangelijnd) • Af en blijf afwerken : Geleider gaat achterom de hond, wacht, vraagt de hond in zit en beloont. • Zit en blijf – hier : Tijd en afstand vergroten. Oproepen met nadruk op het blijven wachten; de zitvoor en het afwerken van de oefening met een voet : m.a.w. de hond komt zitten naast het linkerbeen. • Apporteren : Nadruk op het blijven wachten van de hond, het rechtstreeks brengen in een zitvoor, en het voorwerp afgeven. • Voedsel weigeren : Het aanbieden en negeren van voedsel wordt ingeoefend. • Toesteltraining : Met nadruk op het blijven wachten, alert zijn voor het bevel, meelopen, bijsturen van de hond bij het nemen van de sprongen.

C – klas :

Voorstellen van de hond. • Aangelijnd volgen met hindernissen. • Houdingen. • Apporteren. • Komen op bevel. • Blijven liggen met lawaai of beweging. • Weigeren van voedsel. • Onaangelijnd volgen.

D – klas :

Hier krijg je de mogelijkheid om specifieker te oefenen op het wedstrijdgebeuren. • Nadruk blijft het ontspannen maar verantwoord bezig blijven met de hond via gecombineerde oefeningen op het volgen, apporteren, houdingen, blijven liggen, voedsel weigeren, terugroepen met onderbreking. • Aanbreng van het vooruitsturen van de hond, verloren voorwerp zoeken, terugsturen naar de “ plaats “ Hoe zeg ik het ? • Om je hond een bepaalde oefening te laten uitvoeren koppel je de handeling aan een bevel.Het is voor jou en zeker voor de hond gemakkelijk als je voor elke oefening maar 1 bevel gebruikt. Vele woorden, bevelen brengen verwarring en twijfel bij de hond. Dit is negatief voor het leerproces. • Wanneer je reeds bepaalde bevelen gebruikt : blijf die gerust geven indien ze overeenstemmen met de oefening.

De oefeningen met de bevelen :

1. Aandachtsoefening (basisoefening): geen bevel, tijdens de oefening zeg je niets. Bij pups mag lokken wel ! ( niet met naam of bevel)

2. Aandacht vragen :“ Let op ! “

3. Volgoefening :“ Voet “De hond moet naast het linkerbeen zitten, evenwijdig met de linkervoet. Begin en eind van elke oefening.“ Volg “ traag “ lichte looppas “Steeds vertrekken met linkervoet.“ Keer “Draaien naar de hond toe om terug te gaan in de richting vanwaar je komt.

4. Houdingen :“ Zit “De hond gaat zitten waar hij zich bevindt. “ Sta “Op de vier poten. “ Af “Liggen

5. Af en blijf :“ Af “blijf als ondersteuning – handgebaar. Steeds vertrekken met rechtervoet.

6. Zit en blijf“ Zit “blijf als ondersteuning – handgebaar. Steeds vertrekken met rechtervoet.

7. Oproepen :“ Hier “

8. Zit voor :De hond moet recht voor de geleider gaan zitten.

9. Terugbrengen van een voorwerp :“ Apport “ met vast, los.

10. Beloning met stem :naar eigen keuze, maar steeds dezelfde verwoording vb. “ Braaf “

11. Vooruitsturen :“ Vooruit “ de hond verwijdert zich in de richting dat je aanwijst.

12. Terugsturen naar plaats :“ Plaats “ de hond moet gaan liggen op een aangeduide plaats.

13. Zoeken :“ Zoek “ bevel tot zoeken, opsporen van een voorwerp / persoon.

14. Einde van de oefening :“ Vrij “

Hoe leert mijn hond dit alles ? Associatie is heel belangrijk bij het leren.Dit doe je alleen als er een verband bestaat : dus als 2 dingen vlak namekaar gebeuren : actie – reactie ! M.a.w. alleen als dingen mekaar opvolgen gaan we ze in verband brengen. We onderscheiden :Het signaalleren en het leren door beloning of straf . (onlustgevoel) • bij het signaalleren ontstaat er gedrag omdat 2 los van elkaar staande prikkels dezelfde reactie uitlokken bij de hond. vb. : voor de dagelijkse wandeling neem je de lijn en zeg je telkens “ wandelen “. De hond gaat hier een verband leggen ! Het nemen van de lijn en het woordje wandelen roepen bij de hond dezelfde reactie op, ook al worden ze los van mekaar gebruikt. • het leren door beloning of straf bestaat uit 2 delen :het gewenste gedrag wordt steeds beloond zodat de hond dit gedrag zal herhalen omwille van het lustgevoel.het ongewenst gedrag wordt bestraft met een onlustgevoel zodat de hond dit gedrag zal mijden. Besluit : Het aanleren van de oefeningen is gebaseerd op de combinatie van de 2 principes : signaalleren, leren door beloning of straf.(onlustgevoel)

vb.: 1. Je komt thuis. De hond verwelkomt je en springt tegen je op.Je reageert verbaal en duwt de hond weg. Het opspringen brengt een reactie teweeg bij de baas. Hond voelt deze aandacht als een lustgevoel aan ; ook al was deze reactie bedoeld als straf. Je gaf hem aandacht : positief of negatief. Door herhaling wordt de hond geconditioneerd en zal hij dit gedrag blijven vertonen : m.a.w. de hond zal blijven opspringen als er iemand binnenkomt.

vb : 2. We negeren de hond bij het opspringen : we reageren niet ! De hond krijgt geen aandacht, respons. De hond stopt met dit gedrag, we geven een bevel : zit, af … We belonen de hond voor dit positief gedrag. Onlustgevoel is niet de correctie maar het negeren van de hond. De hond krijgt totaal geen aandacht !

vb : 3. Onlustgevoel toebrengen via het verantwoord gebruik van een schrik -voorwerp.De hond mag de link niet leggen, de geleider kijkt weg : geen oogcontact met de hond.

Het gebruik van een schrikvoorwerp : Voorbeeld : De hond graaft putten in de tuin

1. We zeggen niets, we rinkelen en gooien het schrikvoorwerp naar de achterhand, of bij de hond.

2. De hond schrikt, stopt met graven. We kijken weg en zeggen niets !We negeren. De hond komt naar ons toe gelopen : we vragen een zit en belonen. We werken nu angstbevestigend. M.a.w. : de hond legt de link : als ik een put graaf gebeurt er iets vreemds.D.w.z. de correctie komt niet van de baas maar valt uit de lucht ! Na verloop van tijd is het minste geluid van het schrikvoorwerp voldoende om het gedrag te stoppen. We belonen steeds ! Let wel op: de baas negeert steeds de hond, kijkt weg van de hond bij het gooien, beloont alleen het gewenste gedrag.

Dus : denk steeds aan de juiste opbouw van de uitvoering :

1. Gooien op de achterhand, of ernaast.

2. Negeren van de hond : wegkijken, zeker niets zeggen.

3. Hond troosten bij het komen : dit is angstbevestigend optreden. De hond in een bepaalde houding vragen : bvb. zit, de hond wordt rustig. Belonen ! N.B. Het schrikvoorwerp kan vanalles zijn zoals een busje, gevuld met keitjes, of een ketting…

“ Huisregels “ de basis voor een goede verstandhouding. Deze zijn :

1. Beperk de bewegingsvrijheid van de hond in huis : niet alle plaatsen zijn toegankelijk vb. de bovenverdieping …

2. De hond moet zijn privileges verdienen : “voor wat hoort wat !” Hij moet wat doen voor hij iets krijgt. Aaien, eten, wandelen, spelen … jij neemt het initiatief … de hond mag het zeker niet opeisen !

3. Zijn slaapplaats is een vaste plek ; en liefst niet in de zetel van de baas of op zijn bed !

4. Maak zijn eten klaar in zijn aanwezigheid. Laat hem er op wachten terwijl je zelf wat eet. Dit betekent voor de hond : jij krijgt het beste en ik de rest !

5. Speel alleen spelletjes als je zeker bent dat je die kan winnen m.a.w. het laatste spelletje win jij steeds. Het speeltje wordt altijd weggelegd !

6. Jij hebt altijd voorrang : de hond volgt jou en niet omgekeerd. De hond mag zeker niet leiden. Bij een smalle doorgang (deuropening) ben jij steeds de eerste die “passeert” !

7. Loop of stap niet over de hond heen als hij in de weg ligt. Laat hem voor jou uit de weg gaan! (eventueel oefenen met de lijn)

8. Blijf consequent en zelfzeker in de omgang : de bevelen moeten uitgevoerd worden met of zonder hulp.Blijf rustig : schreeuw niet, dreig niet, sla niet !

Wat heb ik nodig om te oefenen ?

Een positieve ingesteldheid en de bereidheid tot luisteren.

Een grote portie geduld met wat doorzetting ! °

Een lijn van 1 m en een halsband.

Een apporteervoorwerp naar keuze.

Een speeltje, is niet hetzelfde als het apporteervoorwerp.

Koekjes ( moeten de hond motiveren) of een speeltje om te belonen.

Poepzakje (ook tijdens de wandelingen !) Luisteren naar de instructeur, is dat nodig ?

De instructeurs bepalen het verloop van de les. Ze geven opdrachten, richtlijnen. Dit doen ze op een persoonlijke manier maar steeds volgens een specifiek programma : de oefeningen worden nl. op dezelfde manier aangeleerd.

Belangrijk is wel dat jij als geleider aandachtig de les volgt zodat je de oefeningen correct kan aanleren.

De instructeurs bepalen de moeilijkheid van de oefeningen. Let wel op : te snel willen vooruitgaan heeft geen zin ; de hond krijgt de kans niet om de oefeningen te verwerken. Bij de geringste fout van de geleider zal de hond helemaal opnieuw moeten beginnen. Alle vlugge moeite voor niets ! Alleen met een goede basis kan je verder. Denk vooral na over de gevolgen, ook als het goed gaat.

Om de les gestructureerd te laten verlopen gebruiken de instructeurs 2 specifieke bevelen : het waarschuwings – en uitvoeringsbevel.

Het waarschuwingsbevel : ze verwoorden welke oefening er moet uitgevoerd worden : vb. “ we vragen de hond in zit “

Het uitvoeringsbevel : dit doen ze via de woorden “ nu “ of “ ja “ = sein tot uitvoering. Dus : één goede raad : luister goed naar de instructies.

Is er nog meer buiten deze lessen ? Het hoofdaccent blijft het lesgeven, maar we proberen ook wat meer informatie te geven via het clubblad “Apport !”, dat je kan krijgen aan het onthaal.

Het organiseren van activiteiten zoals : een wandeling, een clubwedstrijd …

En niet te vergeten : een gezellig praatje kan steeds in het clublokaal !…

Doet iedereen hier wat hij maar wilt ? Om alles ordelijk te laten verlopen zijn er duidelijke regels. Gelieve je daaraan te houden. Als iedereen ze consequent toepast, wordt dit heel wat gemakkelijker voor het CCC – bestuur.

Terreinreglement

1. De geleider is persoonlijk verantwoordelijk voor de hond. Heeft een verzekering: “ Burgerlijke aansprakelijkheid “.Is verzekerd via de VOE-federatie. Geen schadevergoeding voor kledij, bril, tandprothese.

2. De geleider moet minstens 12 jaar zijn: mits overleg kunnen de instructeurs afwijken van deze voorwaarde. Minderjarige leden volgen de lessen onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Zij ondertekenen dit bij de inschrijving.

3. De hond dient jaarlijks gevaccineerd te worden. Het Bestuur heeft het recht om dei nentingsboekjes te controleren.

4. De geleider houdt de hond aangelijnd; ook op de parking en de ingangsweg.

5. De geleider mag buiten de lesuren trainen op het terrein. Toestellen die beschadigd worden dienen hersteld te worden.

6. Loopse teven worden niet toegelaten. Dit over een tijdspanne van 4 weken.

7. De bevelen van de instructeurs moeten opgevolgd worden; ook buiten het oefenterrein. Op- of aanmerkingen kunnen na de les besproken worden.

8. Tijdens de les mag de hond niet van geleider verwisseld worden.

9. Geleiders die zich misdragen mogen door de instructeurs verzocht worden om het terrein te verlaten.

10. Iedere geleider die zijn hond mishandelt wordt van het terrein gestuurd en eventueel uitgesloten. Prikhalsbanden zijn verboden.

11. Elke geleider wordt verzocht om op tijd aanwezig te zijn. Verwittigt de instructeur bij het telaat komen of het vroegtijdig verlaten van de les.

12. Iedere geleider zal de hond uitlaten in de plasweide. Ruimt de hondenpoep op.

13. Elke geleider die gebruik maakt van een bench is verantwoordelijk voor het onderhoud. Sluit ook steeds de bench bij het weggaan.

14. Iedere geleider houdt zich aan de snelheidsbeperking van 10 km bij het oprijden van de ingangsweg.

15. Tijdens de training wordt er niet gerookt op het plein.

16. Gevorderde geleiders respecteren de lesuren : oefenen niet individueel op het terrein tijdens de training van de andere klassen.

17. Bij extreme weersomstandigheden (sneeuw, ijzel) wordt er geen les gegeven.

Info te krijgen via de website: www.ccchondenschool.com

Kantineregelement:

1. De kantine is open op zondag : 9.30 tot 14.00 u donderdag : 19.00 tot 23.00 u

2. De bestelling gebeurt aan de toog en wordt zelf afgehaald. De betaling gebeurt contant ; er wordt geen krediet toegestaan.

3. Bij het verlaten van het clublokaal worden d afgeruimd en het leeggoed op de toog gezet.

4. Er is een algemeen rookverbod in de kantine.

5. Honden tot 6 maand zijn toegelaten. De kantine-verantwoordelijke mag in samenspraak met het Bestuur een aanpassing toestaan : onweder, ongeluk,geval van overmacht.

6. Nieuwe leden voor het onthaal mogen hun hond mee binnen brengen. Zij krijgen per persoon een gratis consumptie.

7. De kantine-verantwoordelijke mag steeds bij wangedrag de nodige maatregelen treffen. Het Bestuur wordt op de hoogte gebracht.

Lesreglement gehoorzaamheid

1. Nieuwe leden bieden zich aan bij het onthaal waar ze de nodige info en clubbrochure krijgen. Ze hebben recht op 1 gratis proefles met briefje.

2. Geleiders zorgen voor aangepast oefenmateriaal: een lijn van 1 m, een halsband, een apporteervoorwerp, koekjes en poepzakjes, een speeltje.

3. Elke geleider houdt zich aan de trainingsuren.

4. Elke geleider is op de hoogte van de doelstelling en het lesprogramma.

5. Elke geleider is op de hoogte van de overgang naar de verschillende klassen (info-brochure).

– pups : vanaf 8 weken tot 6 maand. De overgang naar de A-klas(beginnelingen) gebeurt zonder proef.

– honden ouder dan 6 maand sluiten automatisch aan in de A-klas(beginnelingen). Instucteur bepaalt zelf de overgang naar de A-klas(gevorderden).

-overgang naar een hogere klas gebeurt via een proefafname. Vereiste:60% op het geheel met 50% voor alle proeven. 1 herkansing istoegestaan.

6. Elke geleider kan terecht bij de voorzitter, die als bemiddelingspersoon zal optreden bij eventuele problemen.

7. Kandidaten voor de agility leggen een ingangsproef af i.v.m. de controle over de hond. Toelating bij 50 % van de behaalde punten.

8. Deelnemers van de agility helpen bij het opbouwen en het opruimen van het parcours.

9. Deelnemers verwittigen bij afwezigheid.

10. De keuze van het lesparcours is afhankelijk van het aantal deelnemers en van het niveau van de verwachte lopers.

11. Wedstrijdspelers KKUSH of VOE, gevorderde geleiders van andere clubs hebben eerst een intake-gesprek i.v.m. de visie van de club met de verantwoordelijken van gehoorzaamheid en agility voor hun toetreding in samenspraak met het bestuur. Hun inplaatsing kan eventueel gebeuren via een proefafname.

12. Bij het niet respecteren van de visie van de club kan het bestuur de betrokken personen uitsluiten zonder terugbetaling van het lidgeld.

Wat weet je nog niet ? Is jouw hond klaar voor een hogere klas ? Wel doe dan mee aan een proefafname. Dit kan maandelijks ! De data vind je op het info-bord in de kantine. Noteer je naam op de lijst . Uitleg over de proeven vind je in deze brochure. Tot slot : Via deze brochure proberen we wat basisinformatie door te spelen. Indien je vragen, problemen, voorstellen hebt kan je steeds terecht bij de instructeurs of het bestuur. Wij, het bestuur van Club Cave Canem : • wensen je nog veel succes toe bij het les volgen en veel plezier tijdens het werken met je hond. • doen ons best om dit op een hondvriendelijke en verantwoorde manier te laten verlopen. M.A.W. : dat de training aangenaam blijft niet alleen voor jou maar zeker ook voor je hond.

Onze aandachtspunten zijn : I.v.m. honden :

• geen loopse teven op het terrein.

• honden blijven aangelijnd op de parking, de rijweg.

• pups mogen tot de leeftijd van 6 mnd. in de kantine, omwille van de socialisering.

• het opruimen van de hondenpoep op het terrein en omgeving. Geleiders worden verzocht :

• hun lidkaart steeds op zak te hebben tijdens de lessen.

• steeds een poepzakje bij de hand te hebben, ook tijdens de wandelingen

• het vaccinatiebewijs jaarlijks te laten nakijken.

• het clubblad “Apport !” af te halen aan het onthaal.

Het bestuur en de Instructeurs .

DE OVERGANGSPROEVEN GEHOORZAAMHEID

Proefafname van de A – klas :

1. Sociaal zijn : Op 2 meter afstand rond een rij geleiders met hun hond in zit , gaan. Praten mag. Begin- en eindhouding is zit.

2. Voorstellen : Hond en Geleider blijven in de rij staan. Hond in zit : handdruk en tanden laten zien. Hond in staan : afschermen van de kop. Keurder betast de flank. Einde van de oefening : hond in zit. Handgebaar en beenzetting mag. Hand door de lijnlus.

3. Aangelijnd volgen : Omloop van max 50 meter. Hond volgt binnen een 1/2 m. Praten mag, geen bevelen. Begin-en eindhouding : zit.

4. Houdingen : Handgebaar samen met bevel mag. H. in zit. AF-ZIT-STAAN 3 sec. per houding. Max. 5 bevelen per houding. 3 bijbevelen per houding met aftrek.

5. Komen op bevel : Aangelijnd. Afstand is 5m. Hond moet binnen de 30 sec. komen. Lokken mag. Geleider mag niet achteruit gaan. 3 herplaatsingen toegelaten met aftrek. Houding : keuze door keurder.

6. Apporteren : Aangelijnd. Afstand is 5m. Spelen, direct vertrekken mag. Hond brengt het apport binnen het bereik van de geleider. Tijd: 30 sec.Geleider mag lokken en achteruitgaan. 5 gratis bijbevelen.

7. Blijven liggen: Lijnafstand. Beginhouding is zit. Bevel af. Geleider gaat voor de hond staan (1m). Na 30 sec terug naar de hond. De hond in zit vragen.

Proefafname van de B – klas :

1. Voorstellen : Hond aan de voet. Handdruk. Lijn in de hand.Tanden laten zien. Staan met betasting. Afschermen van de kop. Einde : hond aan de voet.

2. Aangelijnd volgen : Omloop van max 50 m. Hindernis mag. 3 snelheidswisselingen en wendingen.

3. Houdingen : In een vierkant van 1,5 m. Naast of voor de hond mag. STAAN-ZIT-AF gedurende 5 sec. Max. 3 bevelen per houding met aftrek. Oefening begint en eindigt met een voet. Bevel met handgebaar mag.

4. Komen op bevel : afstand max.15 m. Hond in zit, aflijnen. Af-houding. Geleider mag zich achterwaarts verwijderen. Oproepen met zitvoor en voet. Tijd : 30 sec. 3 herplaatsingen toegestaan met aftrek.

5. Apporteren : Afstand : max. 10 meter. Afgelijnd. Hond aan de voet. Geleider werpt of brengt het apport weg. Hond vertrekt op het bevel en brengt het apport binnen de 30 sec. Afwerken met een zitvoor. Hindernis mag.

6. Blijven liggen : Hond aan de voet, bevel af. Geleider verwijdert zich en staat met aangezicht naar de hond. Na 1 min. terug naar de hond. Hond aan de voet vragen. Lijnafstand.

7. Weigeren van voedsel : Hond aan de voet. Voedselaanbieding op 15 cm afstand, gedurende 5 sec.

8. Lawaai of beweging : Beginhouding is voet. Bevel af. Geleider blijft naast de hond. Keurder maakt lawaai op 1,5 m afstand.

Proefafname van de C – klas :

1. Voorstellen : G en H blijven in de rij staan. Hond aan de voet. Handdruk. Gebit tonen. Hond in staan, betasting met afscherming. Hond aan de voet.

2. Aangelijnd volgen : Omloop van 50 m met een hindernis te nemen samen met de hond, de hond alleen. 3 snelheidswisselingen en wendingen.

3. Houdingen : Afgelijnd. Geleider gaat uit het vierkant staan max. 1 m. Houdingen: LIG-ZIT-STAAN (5sec). Geleider gaat terug en vraagt de hond aan de voet.

4. Komen op bevel : Afstand : max 20 m. Hond aan de voet. Aflijnen. Hond in af op de aflegplaats. Geleider verplaatst zich voorwaarts. Oproepen met zitvoor en voet. Tijd: 30 sec. 3 herplaatsingen toegestaan met aftrek. Hindernis mag.

5. Apporteren: Afgelijnd. Hond aan de voet. Geleider mag gooien of leggen. Afstand is max. 15 m. Hindernis mag. Max 30 sec. Afwerken met zitvoor en voet.

6. Blijven liggen: Hond aan de voet. Aflijnen. Hond in af. Geleider gaat 5 m weg, plaatst zich met aangezicht naar hond toe. Tijd : 2 min. Afwerken met een voet.

7. Weigeren van voedsel : In een cirkel of vierkant. Hond aan de voet. Keurder legt 3 brokjes in de cirkel. Na 5 sec. stapt de geleider samen met de hond uit de cirkel. Hond blijft aangelijnd.

8. Lawaai en beweging: Na 1 min. lawaai of beweging op 1,5 m afstand van de hond. Hond blijft aan de voet.

9. Onaangelijnd volgen.Zie oefening 2.

AGILITY Lesreglement Agility :

– opbouw parcours : ten laatste om 19h15 door elke deelnemer

– training : 19h30 – opruim parcours : 20h45 tot 21h door elke deelnemer

– bij afwezigheid verwittigen vóór 18h45 zodat de instructeurs weten of er 2 of 3 parcours moeten gebouwd worden.

– Honden dragen een platte halsband met gesp of kliksysteem.

– Geleiders dragen schoenen met goede grip vb. schoenen met noppen Ingangsproef Agility :

– Vanaf 1 jaar kunnen de honden in de klas toestelgewenning beginnen mits het slagen van een ingangsproef. Deze proef test vooral het controle houden over een loslopende hond in aanwezigheid van andere honden. De hond mag zeker niet agressief reageren naar andere honden.

– Tijdens de proef staan andere honden met begeleiders op het parcours

– De hond is geslaagd indien hij/zij 10/20 punten behaald heeft.

1. Los volgen in looppas (+ 50 m) : (10 punten: -2 per correctie (=hond bij zich roepen vooraleer de andere honden gehinderd worden), indien geen positieve reactie op de correctie –10, meer dan 3 orrecties -10) De hond moet bij het baasje blijven (max afstand 3 m) en mag niet naar de andere honden gaan. (alle hulpmiddelen zijn toegestaan: constant stemgebruik, snoepjes, speeltje – maak uzelf interessant voor de hond)

2. Standen op de tafel : zit, lig, sta (3 punten: 1 punt per stand) De hond moet de standen 5 sec doen.

3. Hond achterlaten voor het toestel (2 punten, 1m = 1 pt) De geleider moet 2m opzij kunnen gaan.

4. Hond oproepen op afstand van 5m (5 punten, -2 indien oefening enkel zonder hindernis kan uitgevoerd worden, -2 bij correctie ivm poging weglopen, -5 hond loopt weg) Hond moet rechtstreeks naar geleider komen zonder omweg via de andere honden op het veld.

Klassen en overgangsproeven agility :

– van toestelgewenning naar beloften A : o men kent elk toestel afzonderlijk met uitzondering van de slalom o men kan 5 toestellen achter elkaar doen, hond linkslopend o men kan 3 toestellen achter elkaar doen, hond rechtslopend en dit zonder fouten of weigeringen

– van beloften A naar beloften B : o men loopt een parcours in 8-vorm dat alle toestellen bevat met uitzondering van de slalom en dit zonder DK, met maximum 1 fout en 1 weigering

– van beloften B naar gevorderden A : o men loopt een eenvoudige jumping en vast parcours, inclusief de slalom en dit zonder DK, met maximum 1 fout en 1 weigering Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een beloftentornooi of een wedstrijdboekje aanvragen om te starten in graad 1.

– van gevorderden A naar gevorderden B : o men loopt een wedstrijdparcours graad 1, zowel jumping als vast parcours en dit zonder DK, met maximum 1 fout en 1 weigering en met max 5 sec buiten de standaard parcourstijd (SPT)

– veteranenklas : o in principe voor honden ouder dan 7 jaar ongeacht de klas o de spronghoogte wordt verminderd en het dak wordt afgeschaft o uitzonderlijk voor honden waarvoor hun fysiek dit vereist vb. zwaarlijvig of een zwaarder minder lenig ras …