Bestuursleden

Bestuursleden

VOORZITTER ONDERVOORZITTER SECRETARIS PENNINGMEESTER

Lieve Hertogs

Jan Smets

Hilde Vanderwegen

Marina De Wit

Ondersteunende leden

ONTHAAL TERREIN

Christiane Hoefkens

Paul Wollandts

Lesgevers

LESGEVERS GEHOORZAAMHEID

Lieve Hertogs

Hilde Vanderwegen

 

Nele Demares

Nico Wierinckx

 

LESGEVERS AGILITY

Marina

Nico Wierinckx

LESGEVER DRIJFBAL

Marina